„Základom je

KAMEŇ

Kameň sa v správnych rukách stáva tvárnou hmotou, ktorá svojou formou, vlastnosťami a farebnosťou len ťažko nájde konkurenciu. V našich rukách nájdete to, čo od kameňa očakávate a čo splní Vaše predstavy o kameni ako súčasti Vášho života.

V našej ponuke nájdete množstvo materiálov, ktorých ponuka sa na základe Vašich potrieb neustále rozširuje.


Mgr. Daniel

Okál